0

SYTUACJA MŁODYCH LUDZI

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

Otóż autorka uważa, że „…jak się chce, to można powiedzieć — nie”. To nie jest jednak zupełnie tak, ponieważ po pewnym czasie osoba angażująca się w pieszczoty fizyczne przestaje chcieć mówić — nie. Pieszczoty fizyczne pobudzają bowiem w niej głód kontaktu seksualnego tak silny, że zaczyna to wpływać na zmianę jej poglądów. Dlatego z czasem zechce powiedzieć tak, chociaż sytuacja dwojga młodych nie ulegnie żadnej zmianie. Autorka wypowiedzi nie zdaje sobie sprawy z jesz­cze jednego. Otóż wprowadzenie się w stan podniecenia seksualnego poprzez pieszczoty może spowodować, że nie wiedząc kiedy, sama wejdzie we współżycie seksualne nieja­ko wbrew własnej wolifw przeciwieństwie do mężczyzny, kobieta pod wpływem podniecenia seksualnegomoże bo­wiem stracić kontrolę nad swoim zachowań ietn.

0

INNY NASTRÓJ

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

Mam 18 lat, a mój chłopak ma 22 lata (chodzimy 8 miesięcy), ale można powiedzieć, że bawimy się w niewinny flirt, ale potrafimy powiedzieć «stop», bo uważamy oboje, że na rozpoczęcie współżycia jest jeszcze za wcześnie. Jak się chce, to można powiedzieć — nie.” Ta wypowiedź przypomina nieco poprzednią, jednak jej nastrój jest inny. Dziewczyna, która to napisała, sprawia wrażenie, że wie, o czym pisze, ma swoje zdanie i nie idealizuje całej sprawy. Jest jakby doroślejsza od autorki poprzedniego listu. Trafne jest jej spostrzeżenie, że w miarę dorastania zmieniać się musi zachowanie człowieka, również w sferze płci. Ważne i celne jest także stwierdzenie, że robiąc w tej dziedzinie pierwszy krok, „.. .trzeba pomyśleć o tym, że będą następne…” Ale i w tej wypowiedzi odnajdujemy pogląfl, który wymaga ostrzegawczego komentarza.

0

DOŚWIADCZENIE ŻYCIOWE

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

Moje doświadczenie życiowe uczy, że praw­dziwe dobro pary ludzi zawsze łączy się z przezwyciężaniem przez nich wielu przeszkód i trudności. Dlatego sielan- kowość twojego opowiadania nasuwa mi podejrzenie, że albo nie zauważasz istotnych spraw, które się pomiędzy wami dzieją, albo dryfujecie oboje w stronę hedonistycznego spełniania nawzajem swoich zachcianek, niczego od siebie nie wymagając. Jeżeli tak jest, to wiedz, że pieszczoty, które uważacie „…za coś zupełnie normalnego, pod warunkiem jednak, że nie przekraczają pewnej normy…”, najpraw­dopodobniej szybciej, niż się tego spodziewasz, przekroczą wszystkie kolejne granice, które im wyznaczycie.„Uważam, że pieszczoty w wieku 18 — 22 lat są rzeczą normalną. Trudno, żeby człowiek w tym wieku zachowywał się tak jak 15-latek. Mogłoby to świadczyć o tym, że zatrzymał się w rozwoju. Oczywiście decydując się na najmniejszy krok w tej dziedzinie, trzeba pomyśleć o tym, że będą następne, i trzeba umieć w odpowiednim momencie powiedzieć «stop».

0

MYŚLI WIELU LUDZI

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

Myśli tak wielu ludzi, nie zastanawiając się, na jakim etapie rozwoju znajdują się ci ludzie. Jestem przekona­na, że gdybyśmy — ja lub mój chłopak — na siłę za­chowywali wstrzemięźliwość, to po niedługim czasie prze­stalibyśmy się sobą interesować lub też znienawidzilibyśmy się. My nigdy nie robimy nic na siłę. I może dlatego jeszcze nigdy tak naprawdę nię pokłóciliśmy się, a ten cały rok minął nam jak krótka wspaniała chwila.” Gdybym mógł porozmawiać z autorką tego listu w cztery oczy, powiedziałbym jej tak: Moja droga! Jeżeli ten list rzeczywiście trafnie charakteryzuje stan waszych wzajem­nych kontaktów, to cieszę się razem z tobą z twoich pozytywnych przeżyć i doświadczeń. Piszesz bowiem, że „… cały ten rok minął nam jak krótka wspaniała chwila…” Muszę się jednak przyznać, że twoje słowa wzbudziły we mnie pewien niepokój i troskę. Chodzi o to, że twój opis sprawia na mnie wrażenie wyidealizowanego. Nie posądzam cię o świadome upiększanie, ale czy przypadkiem nie widzisz swojej sytuacji życzeniowo? (to znaczy — tak, jak byś sobie tego życzyła).

0

TEN SAM PROBLEM

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

„Nad tym problemem zastanawiałam się już dawniej, ale dopiero teraz, gdy ukończyłam 17 lat, mogę sobie od­powiedzieć. Dyskutowałam na ten temat z moim chłopa­kiem i doszliśmy do wielu wspólnych wniosków. Wspomnę jeszcze, że znamy się już ponad rok i jest on dla mnie najwspanialszym przyjacielem. Nie możemy sobie wyob­razić życia bez siebie. Może się to wyda panu śmieszne, ale jest to prawda. Mój chłopak ma 19 lat i może dlatego, że dzieli nas niewielka różnica wieku, mamy wiele wspólnych spraw.Prawdą jest, że nasza znajomość nie kończy się tylko na pocałunkach. Dochodzi między nami do pieszczot fizycz­nych, które jednak zawsze mają swoją granicę. Oboje uważamy pieszczoty fizyczne za coś zupełnie normalnego, pod warunkiem jednak, że nie przekraczają pewnej normy. Uważamy, iż pieszczoty takie, gdy są delikatne i chciane przez obie strony, mogą pogłębić przyjaźń czy też miłość partnerów. Jednakże gdy są wymuszane lub brutalne, mogą spowodować wstręt czy też uraz na całe życie. Zapewne pomyślał pan: «Jak to teraz młodzież wcześnie zaczyna!»

0

DOŚWIADCZENIE I PRZEŻYCIE

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

W ten sposób ona może tęsknić za nim jako za przyjacie­lem i jako za kimś, kto dostarcza jej przyjemności fizycznej. Przyjaciel często ma wiele innych problemów i odsuwa się w jakiś sposób, ale te kontakty fizyczne pozostają i są wkrótce tak samo ważne jak kontakty międzyludzkie, ale kiedy są już najważniejsze, to wykraczają poza normę.” Autorka bardzo pięknie ukazuje doświadczenia i przeży­cia dziewczyny (zapewne własne), która w związku ze stanem duchowym i emocjonalnym, w jakim się znajduje, odkrywa w sobie wrażliwość na cielesną obecność swojego chłopca. Stopniowo odnajduje satysfakcję w tym, że czuje jego cielesną bliskość, zaczyna też odczuwać potrzebę cieles­nych znaków czułości i przywiązania. Uderzająca jest traf­ność ostatniego zdania, w którym autorka wyznacza precy­zyjnie granicę pomiędzy normą a hedonistycznym zafał­szowaniem wzajemnej postawy chłopca i dziewczyny.

0

RÓŻNE WYOWIEDZI

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

„Dziewczyna zakochuje się (trudno mi badać sytuację od strony chłopca). On jest miły, inteligentny, przystojny… Siedząc w domu marzy, wyobraża sobie różne sytuacje z nią nim w roli głównej. Dziewczyna snuje plany na przyszłość on jako ten, który jej broni, pomaga.Na jawie zaś dąży do coraz bliższego kontaktu z owym młodym mężczyzną. Chce go poznać, dużo z nim rozma­wiać, śmiać się, spacerować, mieć go blisko siebie. Czuć go. Czuć jego siłę i równocześnie doświadczać czułości. Coraz większą przyjemność sprawia poczucie jego bliskości fizy­cznej. Ciało dziewczyny jest uwrażliwione na jego dotyk, np. przy przepuszczaniu w drzwiach choćby miała trzy swetry na sobie, to poczuje jego rękę w okolicach łopatki, kiedy ją delikatnie ogarnie ramieniem, aby pomóc jej przejść. W tramwaju, choćby w największym tłoku, gdzie jedni kładą się na drugich — ona poczuje jego dotknięcie zupełnie inaczej niż ciosy i ocieranie się innych. Jest to dla niej przyjemność, więc dąży do coraz częstszych kontaktów, i to już świadomych — ujęcie za rękę, przytulenie, pocałunek…

0

ROZPOCZĘTA WSPÓŁPRACA

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

Rozpoczęła się współpraca. Dostałem polecenie samoreje- stracji (rejestracji wpadek) i zaplanowania ocen, które chciałbym otrzymać na koniec roku (na które mam za­pracować)… Praktyka była taka: co miesiąc spotykaliśmy się. Pokazywałem kalendarz z wpadkami i zadawałem pytania, np. o metody uczenia się, planowania pracy itd. W połowie semestru zdałem też sprawozdanie ze stopni.Nadszedł koniec roku. Oto wyniki.Tyle jego własne notatki. Razem z Tadeuszem cieszyłem się w tamtym wrześniu z jego osiągnięć, ale uprzedzałem go, że przed nim jest jeszcze długa droga do ostatecznego zwycięstwa. Czas pokazał, że nie pomyliłem się.Pieszczoty nie są jednak konieczne. Wśród tematów omawianych na lekcjach, znalazł się również problem pieszczot fizycznych młodzieży. W tej dyskusji stosowaliśmy najczęściej metodę anonimowych wypowiedzi pisemnych, które następnie przedstawiałem komentowałem na lekcji. Wydaje mi się, że nad niektórymi wypowiedziami dziewcząt warto się głębiej zastanowić.

 

 

 

0

STRESZCZONA ROZMOWA

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

Streszczona powyżej rozmowa ciągnęła się przez dwa kolejne spotkania. Tadeusz przyjął sugestie i ostro zabrał się do roboty. Co jakiś czas spotykaliśmy się i wtedy omawialiś­my jeszcze różne szczegóły. Kiedy po pół roku Tadeusz przyniósł swoje świadectwo, był już zupełnie innym człowie­kiem. Uśmiechał się, patrzył rozmówcy prosto w oczy, miał dużo planów i nadziei na przyszłość. We wrześniu otrzyma­łem od niego podsumowanie pierwszego okresu naszej współpracy. Oto niektóre jego fragmenty… Kim byłem kilka miesięcy temu przychodząc do pora­dni rodzinnej? Tak jak się określiłem, byłem przede wszyst­kim osobą spętaną nawykiem onanizmu… Bardzo przeszka­dzało to w dobrym samopoczuciu. Było czymś degradują­cym mnie wobec samego siebie… Jak się wtedy uczyłem? Nic nie robiłem lub uczyłem się troszeczkę, na słabiutkie ogólne trzy. Lecz nie przeszkadzało mi to specjalnie… Onanizm przeszkadzał, a szkoła, coś tak nieważnego!…

0

PORZĄDKOWANIE SWOICH SPRAW

Posted by admin on 3 grudnia 2015 in Samowychowanie |

Takie szamotanie się tylko wyczerpuje twoje siły i wzmaga uczucie beznadziejności. Staraj się więc ograniczyć samo­gwałt tylko na tyle, na ile możesz, natomiast zabierz się przede wszystkim za spokojne porządkowanie innych swo­ich spraw. Główny wysiłek radziłbym skierować na uczciwe uregulowanie swojej sytuacji w szkole. W tym i następnym roku powinien to być absolutny priorytet, między innymi również dlatego, że zaniedbania, do których doprowadziłeś, mogą uniemożliwić ci dalsze kształcenie się w kierunku zgodnym z zainteresowaniami. Polecałbym również twojej uwadze kwestię zmiany nastawienia do ojca, bo to też bardzo ważna sprawa pilnie wymagająca naprawy. A jeżeli chodzi o samogwałt, to zacznij sobie codziennie notować, czy udało ci się przeżyć dzień „na sucho”, czy zdarzyła ci się „wpadka”.

Copyright © 2015-2018 Dylematy ucznia All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.4, from BuyNowShop.com.